Tuomio: Ei oikeutta vuorottelumalliin erillisillä vanhemmilla

Kuuntele aina myös lapsia. Kuva: Markus Bormann - fotolia

Liittovaltion perustuslakituomioistuin: Lain ei tarvitse säätää tästä pääsääntöisesti
Erossa olevien vanhempien tasa-arvoinen lastenhoito ei ole pakollista. Peruslakiin sisältyvistä vanhempainoikeuksista ei voida päätellä, että lainsäätäjän on yleensä määrättävä ns. Pariteetinmuutosmalli käsitellessään yhteisiä lapsia, Karlsruhen liittovaltion perustuslakituomioistuin päätti torstaina julkaistussa päätöksessä, 12. huhtikuuta 2018 (viite: 1 BvR 2616/17).

'

Kuuntele aina myös lapsia. Kuva: Markus Bormann - fotolia

Erotettu, naimaton Rüsselsheimin alueen isä oli siirtynyt oikeuteen, joka halusi jakaa äidin kanssa puolet yhteisestä lapsesta.

Ongelma: Äiti ei halunnut tätä ns. Pariteettimuutosmallia. Vaikka vanhemmilla oli yhteinen huoltajuus, oikeus päättää asuinpaikasta oli äidillä, jonka kanssa lapsi myös pääasiassa asui.

Frankfurt am Mainin ylempi aluetuomioistuin (OLG) hylkäsi isän hakemuksen. Vanhemmat eivät ole riittävän yhteistyökykyisiä, jotta muutosmalli toimisi lapsen hyväksi.

Isä näki, että hänen vanhempainoikeuksiaan rikottiin peruslakissa. Hän valitti, että nykyisessä oikeudellisessa tilanteessa ei yleensä säädetä siirtymämallista. YK: n lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta seuraa myös, että pariteettimuutosmallin on oltava ”säännöllisen hoidon malli”. Lainsäätäjän on parannettava tätä.

Perustuslakivalitus ei kuitenkaan onnistunut. Peruslain tai YK: n lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella ei voida päätellä, että lainsäätäjän on määrättävä pääsääntöisesti tasa-arvoisesta lastenhoidosta liittovaltion perustuslakituomioistuimen 22. tammikuuta 2018 tekemän päätöksen mukaan. OLG: lla on perustellusti tämä hoitomuoto erityistapauksessa, koska lapsen edut hylättiin, koska vanhempien suhde oli "erittäin kiistanalainen".

Siksi ei ole ristiriitaa liittovaltion tuomioistuimen 1.2.2017 tekemän päätöksen kanssa (viite: XII ZB 601/15, JurAgenturin ilmoitus 27. helmikuuta 2017). Viimeksi mainittu oli todennut, että pariteettimuutosmalli voidaan myös tilata yhden vanhemman tahdon vastaisesti. Vertailukohde on kuitenkin lapsen hyvinvointi, korosti liittovaltion perustuslakituomioistuin.

BGH oli keskittynyt myös lapsen tahtoon. Mitä vanhempi lapsi on, sitä todennäköisemmin hänellä on sananvaltaa haluttuun muutosmalliin. lensi / mwo

Tunnisteet:  Aiheita Raajat Oireet