Tutkimus: jodipuutos vaikuttaa monien lasten älykkyyteen

Oppitunnit koronapandemiasta huolimatta.(Kuva: Robert Kneschke / fotolia.com)

Yleinen jodipuute vähentää eurooppalaisten lasten älykkyyttä

Asiantuntijat ovat jo pitkään valittaneet, että Euroopassa ei ole riittävästi jodia. Tällä on dramaattisia seurauksia: Tutkijoiden mukaan jopa 50 prosenttia vastasyntyneistä saattaa heikentyä aivojen kehityksessä jodipuutoksen vuoksi. Tutkijat kehottavat poliitikkoja toimimaan.

'

Tulevien äitien tulisi ehdottomasti välttää jodin puutetta

Lääkärit ovat pitkään varoittaneet, että erityisesti raskaana olevien naisten tulisi välttää jodipuutosta. Jopa pieni jodipuutos raskauden aikana voi johtaa heikentyneeseen lapsen aivokehitykseen ja siten älykkyyden heikkenemiseen. Päinvastoin, parempi jälkeläisten älykkyysosamäärä voidaan saavuttaa antamalla jodia raskauden aikana, kuten brittiläiset tutkijat selvittivät. Mutta tällaisista havainnoista huolimatta tutkijat pelkäävät, että jopa 50 prosenttia kaikista vastasyntyneistä Euroopassa on heikentynyt aivojen kehityksessä jodipuutoksen takia, kertoo Greifswaldin yliopisto lehdistötiedotteessa.

Hivenainejodi on välttämätöntä älykkyyden kehittymiselle lapsilla ja nuorilla. Asiantuntijoiden mukaan jopa pieni jodipuutos raskauden aikana voi johtaa lapsen aivokehityksen heikkenemiseen ja siten älykkyyden heikkenemiseen. (Kuva: Robert Kneschke / fotolia.com)

Olennaista lasten älykkyyden kehittymiselle

Jodipuutos on yksi tärkeimmistä kilpirauhasen sairauksien (kuten kilpirauhasen vajaatoiminnan) riskitekijöistä lapsilla ja aikuisilla.

Lisäksi hivenainejodi on välttämätöntä lasten ja nuorten älykkyyden kehittymiselle.

Krakovan julistuksella jodista EU: n rahoittaman EUthyroid-projektin tutkijat ja useat sidosryhmät kehottavat Euroopan päättäjiä ryhtymään poliittisiin toimiin laajalle levinneen jodipulan torjumiseksi.

Lisääntynyt joditarve raskauden aikana

Eurooppalaiset tutkijat 27 maasta esittivät äskettäin Krakovassa (Puola) tulokset EU-kilpirauhashankkeessa syntyneiden jodipuutossairauksien nykytilasta (projektinumero: 634453).

Juomavesi ja ruokamme toimittavat tärkeän hivenainejodin, jota tarvitaan kilpirauhashormonien tuotantoon.

Nämä aineet säätelevät aineenvaihduntaa ihmiskehossa, edistävät lasten ja nuorten fyysistä kasvua ja henkistä kehitystä.

Raskauden aikana naisilla on lisääntynyt jodin tarve, joka ei usein kuulu heidän normaaliin ruokavalioonsa.

Tutkijat ovat huolissaan, koska jopa pieni äidin jodipuutos voi heikentää lapsen älykkyysosamäärää (IQ).

Tästä jodin keskeisestä roolista huolimatta useimmat odottavat äidit eivät ole tietoisia jodipuutoksen kielteisistä vaikutuksista jälkeläisiinsä.

Väestön jodimäärän säännöllinen hallinta on tarpeen

Asiantuntijat varoittavat, että huolimatta nykyisistä vapaaehtoisista jodin rikastusohjelmista monissa Euroopan maissa jopa 50 prosentille kaikista vastasyntyneistä on lievä jodipuutos.

Tämän seurauksena on riski, että nämä lapset eivät pysty hyödyntämään kognitiivista kehityspotentiaaliaan täysimääräisesti ja että he kokevat oppimisongelmia esimerkiksi koulussa.

Lisäksi on olemassa vaara, että matalammat älykkyysosapisteet osissa väestöä vaikuttavat koko kansakuntien taloudelliseen suorituskykyyn.

Aivojen kehityksen lisäksi jodipuutoksen moninkertaiset vaikutukset painavat voimakkaasti kansanterveysjärjestelmiä.

Vaikka nämä vaikutukset ovat tiedossa, päättäjät, mielipidevaikuttajat ja suuri yleisö jättävät suurelta osin huomiotta jodipuutoksen ehkäisyohjelmat Euroopassa.

Jodisoidut elintarvikkeet ovat vakiintunut ja kustannustehokas toimenpide jodin puutteen torjumiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan Euroopassa kuitenkin vain noin joka neljäs kotitalous käyttää jodattua suolaa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on vuosikymmenien ajan vaatinut väestön jodituotannon säännöllistä seurantaa tärkeänä askeleena kohti jodipulan tunnistamista ja poistamista Euroopassa.

Silti vain kahdeksan EU-maata täyttää tämän vähimmäisvaatimuksen.

Tieteelliset tulokset ja pelot jätetään huomiotta

Tutkijat ovat yhä huolestuneempia siitä, että päättäjät eivät ole sitoutuneet puuttumaan jodipulaan Euroopassa.

Siksi yhteenliittymä yhdessä eri sidosryhmien kanssa kehottaa poliittisia päättäjiä, terveydenhuollon vastuuhenkilöitä ja tutkijoita toteuttamaan tunnetut tehokkaat strategiat jodipuutossairauksien ehkäisemiseksi kaikkialla Euroopassa.

Jodia koskevan Krakovan julistuksen avulla asiantuntijat yhdistävät voimansa jodipuutoksen poistamiseksi. He vaativat:

• Yhtenäiset ennaltaehkäisytoimenpiteet: Teollisuuden ja kaupan vastuuhenkilöiden sekä poliittisten päätöksentekijöiden tulisi standardoida suolan jodaus, jotta taataan jodilla rikastettujen elintarvikkeiden vapaa kauppa Euroopassa. Jodisoidun rehun on myös saatava virallinen hyväksyntä vapaakaupan varmistamiseksi EU: n sisällä.

• Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden hallinta: Kansallisten hallitusten ja terveysviranomaisten on suoritettava jodiohjelmien yhtenäinen seuranta ja arviointi säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistaa väestön optimaalinen jodin saanti.

• Ehkäisevien toimenpiteiden tuki: Tutkijoiden tulisi yhdessä terveydenhuollon, potilasjärjestöjen, teollisuuden ja yleisön edustajien kanssa tukea tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa toteutetaan sopivia toimenpiteitä jodipuutossairauksien tehokkaaksi ehkäisemiseksi. Lisäksi tietoa jodipuutossairauksista tulisi välittää sopivien tiedotuskampanjoiden avulla.

Jodia koskevan Krakovan julistuksen allekirjoittajat vaativat kaikkia toimijoita Euroopassa ja maailmanlaajuisesti yhdistämään resursseja ja asiantuntemusta jodipuutoksen poistamiseksi. (ilmoitus)

Tunnisteet:  Puffi Galleria Hausmittel