Salainen resepti terveelliseen ikääntymiseen: optimismi ja itsetietoisuus

Optimismi ja itsetuntemus vaikuttavat siihen, kuinka terveitä ja hyvässä kunnossa olevat ihmiset ovat vanhuudessa. (Kuva: pikselstock / stock.adobe.com)

Kuinka positiivinen ajattelu vaikuttaa ikääntymiseen?

Jos uskot olevan terve ja aktiivinen ihminen jo vanhuudessa, se lisää todennäköisyyttä, että näin tapahtuu tulevaisuudessa. Tämä viittaa positiivisen ajattelun ja ikääntymisen itsekäsityksen vahvaan vaikutukseen terveyden tulevaan kehitykseen.

'

Jos ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että he ovat edelleen terveitä, hyväkuntoisia ja aktiivisia vanhuudessa, tällä on myönteisiä vaikutuksia monenlaisten terveysvaikutusten, sairaalahoidon ja ennenaikaisen kuolleisuuden todennäköisyyteen Oregonin osavaltion tutkijoiden osallistuneen tutkimuksen mukaan. Yliopisto. Tutkimus julkaistiin englanninkielisessä lehdessä "International Journal of Aging and Human Development".

Ajatus siitä, millainen ihminen me olemme iän myötä, ennustaa hyvin tarkalleen, mistä todella pärjäämme, kertoo tutkimuksen kirjoittaja Shelbie Turner Oregonin osavaltion yliopistosta.

Voidaanko ennustaa terveyttä vanhuudessa?

Aikaisemmat ikääntymistä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että tapa, jolla ihmiset ajattelevat itsestään 50-vuotiaana, korreloi monenlaisten tulevien terveystulosten kanssa jopa 40 vuotta myöhemmin. Näitä olivat esimerkiksi sydän- ja verisuonitapahtumat, muisti, tasapaino, elotahto, sairaalahoidot ja jopa kuolleisuus, asiantuntijat selittävät.

Pidempi elämä positiivisen asenteen ansiosta

"Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, jotka suhtautuvat myönteisesti ikääntymiseen 50-vuotiaana, elävät keskimäärin 7,5 vuotta kauemmin kuin ihmiset, jotka eivät", kertoi Oregonin osavaltion yliopiston tutkimuksen kirjoittaja Karen Hooker lehdistötiedotteessa .

Mikä rooli käsityksellä ja optimismilla on?

Koska ikääntymisen itsekäsitys liittyy niin moniin tärkeisiin terveystuloksiin, tutkimusryhmä halusi ymmärtää paremmin, mikä juuri vaikuttaa tähän käsitykseen. Tässä tutkimuksessa analysoitiin nimenomaan kahden tekijän vaikutusta: ihmisen koettu kyky tulla sellaiseksi henkilöksi, jonka haluaisivat olla tulevaisuudessa, ja optimismi yleisenä persoonallisuuden piirteenä.

Tiimi mitasi ikääntymisen itsetuntemusta pyytämällä vastaajia ilmoittamaan, kuinka vahvasti he ovat yhtä mieltä tai eri mieltä tietyistä väitteistä - esimerkiksi siitä, pahenevatko iän myötä asiat. Muita arvioitavia lausuntoja olivat esimerkiksi: "Minulla on vielä yhtä paljon energiaa kuin viime vuonna" tai "Vanhetessasi olet vähemmän hyödyllinen".

Tutkijat mitasivat optimismia samalla tavalla, ja vastaajia pyydettiin arvioimaan heidän suostumustaan ​​esimerkiksi "Epävarmoina aikoina yleensä odotan parasta".

Ns. Itsetehokkuuden mittaamiseksi (henkilön odotukset kykenevän suorittamaan halutut toimet omien taitojensa perusteella) tutkimuksessa käytettiin tietojoukkoa, joka kootti vanhempien aikuisten kyselyvastaukset.

Tätä tarkoitusta varten annettiin kaksi toivottua ja kaksi pelättyä tulevaisuutta. Sitten se arvioi kuinka kykeneviä osallistujat kokivat tulemaan toivotuksi ihmiseksi ja välttääkseen tulemasta pelätyksi ihmiseksi, ryhmä selittää.

Toiveet ja pelot

Tällainen toivottu tulevaisuuden itsensä sisälsi esimerkiksi sellaisia ​​tekijöitä kuin olla sosiaalinen henkilö, jolla on vahva ystävyysverkko vanhuudessa, ja pysyä terveenä, aktiivisena ihmisenä. Esimerkkejä pelätystä tulevasta versiosta itsestään olivat ajatukset olla kroonisesti sairas vanhuudessa ja elää tuskaa tai olla riippuvainen muista päivittäisiin tarpeisiin

Tulokset osoittavat, että suurempi optimismi liittyy positiivisempaan itsekäsitykseen ikääntymisestä. Sekä toivottu itsetehokkuus että pelätty itsetehokkuus liittyivät myös merkittävästi ikääntymisen itsekäsitykseen, optimismin lisäksi omaisuutena, tutkijat selittävät.

Ikään liittyvien stereotypioiden rooli

Tärkeä tekijä ihmisten omien ikääntymisten arvioinnissa on ikään liittyvien stereotypioiden ns. Sisäistäminen. Esimerkkejä tällaisista stereotypioista ovat oletukset, että iäkkäät aikuiset ovat huonoja kuljettajia, heillä on muistiongelmia tai he eivät pysty käyttämään.

Ikää koskevat negatiiviset stereotypiat alkavat lapsuudessa

”Jopa neljän vuoden ikäisillä lapsilla on jo negatiivisia stereotypioita vanhoista ihmisistä. Sitten tietysti, kun olet onnekas saavuttamaan vanhuuden, ne koskevat myös sinua ”, Hooker kertoo.

Nämä stereotypiat vahvistuvat joka kerta, kun vanhempi aikuinen esimerkiksi unohtaa jotain ja syyttää sen sitten vitsiltään ikäänsä. Juuri tällaiset ajattelutavat voivat aiheuttaa todellista vahinkoa, kertoo joukkue.

”Ihmisten on tunnustettava, että jotkut myöhemmässä elämässä esiintyvät kielteiset terveysvaikutukset eivät välttämättä ole biologisia. Mieli ja ruumis ovat yhteydessä toisiinsa ”, Hooker selittää. "Jos luulet pahojen asioiden tapahtuvan, se voi ajan myötä heikentää ihmisten halukkuutta tai ehkä jopa heidän kykyään harjoittaa terveyttä, joka pitää heidät mahdollisimman terveinä", Hooker lisäsi.

Mitä voit tehdä negatiivisten stereotypioiden suhteen?

Yksi tapa lieventää näitä ikääntymistä koskevia negatiivisia stereotypioita on edistää sukupolvien välisiä suhteita, jotta nuoremmat ihmiset voivat nähdä vanhempien elävän onnellista ja terveellistä elämää.

Kaikki ei vanhuudessa ole huono

"Mitä enemmän olet tekemisissä vanhempien ihmisten kanssa, sitä enemmän huomaat, että kaikki ei ole huono. Vanhemmat ihmiset voivat tehdä joitain asioita paremmin kuin nuoret. Lisää mahdollisuuksia sukupolvien välisiin suhteisiin on yksi tapa tehdä ihmisistä optimistisempia ikääntymisestä ", Turner lisäsi. (kuten)

Tunnisteet:  Galleria Kokonaisvaltainen-Lääketiede Hausmittel