Barmer GEK: n ja Deutsche BKK: n sulautuminen: Lisämaksuja?

Sairausvakuutusyhtiöiden liitto. Kuva: Zerbor - fotolia

GEK: n ja Deutsche BKK: n itsehallintoelimet päättivät tänään yksimielisesti erillisissä kokouksissa ohjeistaa hallitusta fuusion konkreettiseen valmisteluun. Molempien sairausvakuutusten hallitukset päättävät järjestöstä Berliinissä 10. marraskuuta. Uusi sairausvakuutusyhtiö voi siten aloittaa työnsä 1.1.2017.

'

Vastaavista neuvotteluista on keskusteltu päiviä. Hallitukset ovat nyt ohjeistaneet rahastonhoitajia valmistelemaan sulautumisen. Sulautumisen pitäisi tapahtua 10. marraskuuta. Berliinissä molempien sairausvakuutusten itsehallintoelimet päättävät. "Uuden kassakoneen pitäisi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2007", se sanoi.

Sairausvakuutusyhtiöiden liitto. Kuva: Zerbor - fotolia

Sairausvakuutusuudistusten jälkeen lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden välistä kilpailua on nimenomaan kannustettu, koska tämän pitäisi mahdollistaa säästöt koko sairausjärjestelmässä. Asiantuntijat ennustivat heti päätöslauselmien antamisen jälkeen, että terveydenhuollon uudistuksen myötä ratkaistut tiukemmat kilpailuolosuhteet johtavat konsolidoitumiseen sairausvakuutussektorilla. Lakisääteisten sairausvakuutusten määrä vähenee yli 150: stä alle 50: een alan asiantuntijoiden ennusteen mukaan. Koska muut lakisääteiset vakuutukset on velvoitettava sisällyttämään vakuutetut joukkoonsa toisen sairausvakuutusyhtiön maksukyvyttömyyden jälkeen, lisääntynyt kilpailupaine ei aiheuta ongelmia sairausvakuutusyhtiöiden asiakkaille liittohallituksen arvion mukaan.

Kyseiset vakuutuksenantajat puhuvat palvelujen optimoinnista vakuutetuille ja yritysasiakkaille. Uudella sairausvakuutusyhtiöllä tulisi olla "tihein sairausvakuutuksen sivuliike". Molemmat rahastot veloittavat tällä hetkellä 0,9 prosentin lisäosuuden jäsenten tuloista. Tämä veloitetaan säännöllisten maksujen lisäksi.

Odotettavissa olevien lisäosuuksien kasvu
Jotkut tiedotusvälineet raportoivat Deutsche BKK: n kireästä taloudellisesta tilanteesta. Tämä mainitaan sulautumisen syynä. On todennäköistä, että rahaston on kerättävä lisäosuus vielä kerran. Tämä johtaa vuorotteluihin vakuutettujen keskuudessa. Ennusteiden mukaan lisäosuutta on tarkoitus nostaa 0,9 prosentista 1,1 prosenttiin. "Tietysti pidämme silmällä varojen asettamia lisämaksuja (...)", sanoi liittovaltion terveysministeri Hermann Gröhe (CDU) Oldenburgin "Nordwest-Zeitung" -joukkueesta (perjantai).

Tunnetut asiantuntijat, kuten Rolf Stuppardt liittovaltion kiltajärjestöistä, olettavat, että nykyisillä sulautumisilla "ei ole juurikaan tekemistä terveystaloudellisten tavoitteiden kanssa", mutta ne pyrkivät ensisijaisesti saavuttamaan systeemisesti merkityksellisen koon mahdollisen konkurssin yhteydessä hallituksen pakottamiseksi. Samoin kuin pankkikriisissä, valtion olisi Rolf Stuppardtin mielestä mahdotonta purkaa vastaperustettuja jättiläisiä sairausvakuutusyhtiöitä miljoonien vakuutettujen kanssa maksukyvyttömyysmenettelyihin, jotta valtio joutuisi konkurssin lähestyessä pakko pelastaa asianomainen sairausvakuutusyhtiö. (sb)

Tunnisteet:  Puffi Muut Galleria