Maailmanlaajuinen ruokakauppa on äärimmäinen kuluttajansuojahaaste

Elintarvikekaupan maailmanlaajuiset toimitusketjut asettavat valtavia haasteita kuluttajansuojalle. (Kuva: Gina Sanders / fotolia.com)

Kuluttajien terveyden suojelu maailmanlaajuisen elintarviketuotannon aikana
Elintarvikkeiden maailmanlaajuisella kaupalla ei ole vain etuja ruoan saatavuuden kannalta, vaan se aiheuttaa myös merkittävän haasteen kuluttajien terveyden suojelulle.Aiemmin saastuneet elintarvikkeet ovat usein johtaneet massainfektioihin, joista vuoden 2011 EHEC-epidemia on tunnetuin tällainen tapaus tähän mennessä.

'

"Norovirukset tuoduista mansikoista, melamiinilisäaineista maitotuotteissa tai virheellisesti ilmoitetusta oliiviöljystä - tällaisilla tapahtumilla on jo pitkään ollut kansainvälinen ulottuvuus", varoittaa liittovaltion riskinarviointilaitos (BfR) nykyisessä lehdistötiedotteessa. Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen kauppa asettaa uusia haasteita kuluttajien terveydensuojelulle, joista keskustellaan BfR: n kansainvälisessä symposiumissa ”Riskit maailmanlaajuisten ruokaketjujen kanssa” 18. ja 19. helmikuuta 2016 Berliinissä.

Elintarvikekaupan maailmanlaajuiset toimitusketjut asettavat valtavia haasteita kuluttajansuojalle. (Kuva: Gina Sanders / fotolia.com)

Kuinka turvallista ruokamme on?
Symposiumissa asiantuntijat tutkivat muun muassa kysymystä siitä, kuinka turvallista ruokamme on globalisoituneessa elintarviketuotannossa, ja esittävät kuluttajien terveydensuojelun haasteita. "Elintarvikekaupan lisääntyvä globalisaatio antaa kuluttajille mahdollisuuden kuluttaa melkein kaikenlaista ruokaa milloin tahansa ja kaikkialla maailmassa", kertoo BfR: n presidentti professori Dr. DR. Andreas Hensel. Mutta "globaalit ja joskus sekavat toimitusketjut asettavat myös täysin uusia vaatimuksia kuluttajien terveydensuojelulle", Hensel jatkaa. BfR tekee yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa tutkimusta ja arviointia tällä alalla, jota on edelleen tehostettava ja edistettävä.

Haaste yrityksille ja valvontaviranomaisille
BfR: n mukaan maailmanlaajuisella elintarvikekaupalla on tärkeä rooli Saksalle. Pelkästään vuonna 2014 Saksa toi ruokaa ja juomia 75,5 miljardin euron arvosta, ja noin kolme neljäsosaa tuonnista / tuonnista tuli muista Euroopan maista. Elintarvikkeiden tuonti Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Aasiasta on kuitenkin yhä tärkeämpää. "Toimitusketjujen lisääntyvä monimutkaisuus ja kansainvälistyminen, jotka ottavat yhä enemmän verkkojen luonnetta, asettavat elintarvike- ja rehualan yritykset yhä laajemmille tehtäville", varoittaa BfR. Asiantuntijoiden mielestä tähän on luotava sopivat menettelyt ja järjestelmät, jotka voivat taata tuotteiden turvallisuuden jopa erilaisissa oikeudellisissa ja rakenteellisissa olosuhteissa ympäri maailmaa. Elintarviketurvallisuutta käsittelevillä toimivaltaisilla virallisilla elimillä on sama haaste, koska niiden tehtävänä on arvioida ja seurata yritysten toimenpiteiden ja menettelyjen tehokkuutta.

Turvallisen ruoan ja rehun varmistaminen
BfR: n mukaan kahden päivän symposium on omistettu erityisesti globaalien ja yhä monimutkaisempien tuoteketjujen kehitykselle viime vuosikymmenen aikana. Eri toimijoiden maailmankaupasta (alkuperäisestä tuotannosta paikalliseen myyntiin) johtaneista vaatimuksista sekä mahdollisista uusista kansanterveysongelmista on keskusteltava. Symposiumin toinen painopiste on erityistoimet turvallisen ruoan ja rehun varmistamiseksi. Tässä yhteydessä "alkutuotannon (rehu ja karja) ja elintarviketuotannon vaaroihin puututaan erikseen kussakin tapauksessa", raportoi BfR. Keskustellaan myös interventiostrategioista mahdollisten terveysriskien minimoimiseksi.

Ohjelmistojärjestelmien pitäisi auttaa
Omien tietojensa mukaan BfR esittelee symposiumilla myös globaalien toimitusketjujen työtä ja ratkaisuja. Esimerkiksi erilaisten ohjelmistojärjestelmien kehittäminen on tällä hetkellä BfR: n tutkimuksen keskipisteessä. Näiden järjestelmien tarkoituksena on mahdollistaa riskinarviointi jopa monimutkaisten asioiden tapauksessa instituutin mukaan. Toinen tutkimuksen painopiste on uusissa analyyttisissä lähestymistavoissa ruoan aitouden takaamiseksi, BfR raportoi. Niin sanottujen kohdistamattomien menettelyjen avulla pitäisi olla mahdollista "tallentaa elintarvikkeelle tai rehulle ominaiset sormenjäljet ​​ja tarkistaa ne viitekirjastolla". Tällä tavoin analyyttisesti vaativia kysymyksiä, kuten tuotteiden maantieteellinen alkuperä , voisi myös vastata tulevaisuudessa, selittävät asiantuntijat. (fp)

Tunnisteet:  Naturopathic Käytäntö Runko-Vartalo Hausmittel